WAT IS PSYCHOSOMATISCHE THERAPIE?

Psychosomatische oefen- en fysiotherapie in een notendop

Psychosomatisch oefen- en fysiotherapie is een behandelvorm die zich richt op lichaam én geest. Onze therapeuten helpen cliënten en collega behandelaars om inzicht te krijgen in de wisselwerking hiertussen.

INHOUD VAN PSYCHOSOMATISCHE THERAPIE

Wat doet een psychosomatisch oefen- en fysiotherapeut precies?

Een psychosomatisch oefen- en fysiotherapeut is de behandelaar waar u naar toe kunt verwijzen wanneer klachten vanuit het biomedische perspectief onvoldoende te verklaren zijn of waarbij duidelijk is dat psychosociale factoren de klacht sterk beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ALK (aanhoudende lichamelijke klachten), chronische pijn, chronische vermoeidheid en spanning en stress gerelateerde klachten. Daarnaast richt een psychosomatisch oefen- en fysiotherapeut zich op de lichamelijke klachten, specifiek op psychofysiologische en gedragsmatige kenmerken van problemen in het bewegend functioneren van de cliënt. Het beoogde doel is het herkennen en transparant maken van de complexe relaties tussen bewegend en psychisch functioneren binnen een psychosociale context. Ook richt een psychosomatisch oefen- en fysiotherapeut zich op het positief beïnvloeden van verstoorde interne en externe regulatiemechanismen (NFP, beroepscompetentieprofiel).

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Wanneer zou u iemand kunnen verwijzen?

  • Bij klachten die niet, of niet volledig, somatisch verklaard kunnen worden na medisch onderzoek.

  • Bij klachten die niet veranderen na meerdere biomedisch ingestoken behandelingen.

  • Als er een sterke relatie bestaat tussen lichamelijke klachten en de psychosociale context of problematiek.

  • Bij klachten met een hoog complexiteitniveau. Zoals
    complexiteitenniveau's psychosomatisch fysiotherapie, niveau 3 matig gecompliceerd en niveau 4 zwaar gecompliceerd).

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Vaak behandelde klachten

Spanning, stress, verhoogde spierspanning, duizeligheid, slecht slapen, hoofdpijn, langdurige spier- en gewrichtspijn (in alle lichaamsdelen mogelijk), benauwdheid, hyperventilatie, hartkloppingen, druk op de borst, maag- en darmklachten (zoals prikkelbare darm syndroom), overspanning, burn-out, depressieve klachten, angst en paniek.

PATIENT COMMUNICATIE

Samenhang van psyche & lichamelijke klachten

De samenhang tussen lichamelijke klachten en de psyche is vaak niet volledig duidelijk voor de cliënt en / of de verwijzer. Samen proberen wij hier meer inzicht in te krijgen, zodat wij de behandeling hier gericht op kunnen aanpassen. De behandeling zal zich richten op de somatiek, de cognities, emoties, gedrag en de psychosociale context.

BEHANDELING SPECIFICATIE

Waaruit kan een behandeling bestaan?

Psycho-educatie gericht op onder andere:

Pijn (nociceptieve pijn, neuropathische pijn en nociplastische pijn en centrale sensitisatie), vermoeidheid en stressmechanisme.

Cognitief gedragsmatige interventies

De technieken die gebruikt worden in de cognitieve gedragstherapie richten zich op het veranderen van de inhoud van deze irrationele cognities (gedachten).

Lichaamsgerichte methodieken zoals:

Adem- en ontspanningsoefeningen, oefentherapie (graded exposure/activity), runningtherapie, aandachttraining door middel van mindfulness of ACT, lichaamsbewustwordingsoefeningen, traumaverwerking (TRE), bewegingstherapie, communicatievemassage.

WERKVELD SAMENWERKING

Samenwerking

Een psychosomatisch oefen- en fysiotherapeut is opgeleid om nauw samen te werken met huisartsen, specialisten, collega-fysiotherapeuten, POH-GGZ, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, bedrijfsartsen, arbo-diensten, sociaal-pedagogisch werkers en andere paramedici. Zowel in de eerste als in de tweelijn(multidisciplinair of transdisciplinair).

Referenties

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.