WELKOM BIJ

Netwerk
Psychosomatiek 
Noord-Nederland

NPN is hét netwerk van psychosomatische oefen- en fysiotherapeuten in Noord-Nederland. Vind hier een praktijk bij u in de buurt.

PSYCHOSOMATISCHE THERAPIE

Hoe kunnen wij helpen?

Psychosomatische oefen- en fysiotherapie richt zich op de behandeling van onbegrepen klachten (bijv. pijn en vermoeidheid) en klachten die te maken hebben met spanning en/of stress.

ONDERSTEUNING

Soorten behandelingen

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie draait het voornamelijk om het herkennen van relaties in gedachten, gevoelens en gedrag, inzicht geven en leren omgaan met stressfactoren. Deze vorm van behandeling is gericht op onder andere: pijn (nociceptieve pijn, neuropathische pijn en nociplastische pijn en centrale sensitisatie), vermoeidheid en stressmechanisme.

Cognitief gedragsmatige interventies

Hierbij besteden we aandacht aan storende gedachten, en leren jongeren vanuit een ander perspectief naar dezelfde situatie te kijken en op een andere wijze te reageren. Ze ontwikkelen helpende gedachten en leren vaardigheden die gericht zijn op het vergroten van zelfcontrole en agressieregulatie, en ze leren sociale- en probleemoplossende vaardigheden.

Lichaamsgerichte methodieken

Bij lichaamsgerichte methodieken moet u denken aan bijvoorbeeld adem- en ontspannings- oefeningen, oefentherapie (graded exposure/activity), runningtherapie, aandachttraining door middel van mindfulness of ACT, lichaamsbewustwordings- oefeningen, traumaverwerking (TRE),  bewegingstherapie, communicatieve massage.

MAAK EEN AFSPRAAK

Vind een praktijk
bij u in de buurt

Topsportzorgcentrum Het Omnium

Inter-Fysio

Revalidatie Friesland

Spectrum Leeuwarden

Fysio de Tille

Fysiotherapie de Rietlanden

Fysiotherapie Health Emmen

Fysiotherapie Emmermeer

Oefentherapie Zuidwolde

Oefentherapie de Elbe

Mensense, psychosomatiek en reïntegratie

Oefentherapie Borger

PrengerHoekman

PrengerHoekman

Fysiotherapie Mantinghcentrum Stadskanaal

Fysio De Cirkel

Beatrixoord Pijnrevalidatie

Inter-fysio

Inter-fysio

Fysiotherapie Zuidwolde

MAAK EEN AFSPRAAK

Vind een praktijk
bij u in de buurt

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.